Informace o tom, co je nově přidáno na těchto stránkách. RYCHLÝ PŘEHLED:POZOR !! Mnoho položek je přidáváno přímo do jednotlivých kategorií - zde je vždy jen pár ukázek !!

16.11.2017

V pravém sloupci v Novinkách v rubrice WWF vloženy čtyři nejnovější emise.

14.11.2017

Informace z nového čísla Merkur-Revue (pravý sloupec úvodní strany). Ve známkových zemích ZZ přidán článek o New Hebrides a v nabídce materiálu přibyly další položky ve "Sběratelských potřebách". V pravém sloupci v Novinkách bude dnes otevřena nová rubrika, kde budete nacházet informace o vydáních známek SR.

11.11.2017

Opět přidány další položky Maďarska a Rumunska.

10.11.2017

Přidány položky Rumunska a Maďarská aršík Bl.2. Vše v patřičných rubrikách.

09.11.2017

Přidána nabídka albových listů na ČSR I. , exilový aršík a známky ČSR I, zálepky. V pravém sloupci přidán nový Newsletter PTC Praha. A ještě jsem stačil dopsat a vložit článek do rubriky ZZ-známkové země - OBOCK.

08.11.2017

Opět přidán větší počet položek Polska, dále ASIR (Jižní Arábie) a zajímavé položky ČSR I. Vše v patřičných rubrikách.

06.11.2017

Přidány položky Jugoslávie a Chorvatska - najdete v patřičných rubrikách.V hlavní nabídce v "Sběratelské pomůcky" přidáno větší množství položek.

05.11.2017

V patřičných kategoriích najdete nově přidané položky např. Korea, Rwanda, Lichtenstein, Senegal ,Polsko a další.

04.11.2017

V nabídce sběratelských pomůcek  přidáno větší množství různých katalogů a filatelistické literatury. V nabídce "různé" pak sady mincí.

28.10.2017

Opět přidány položky Polska, převážně témata příroda a sport. V pravém sloupci v Novinkách-WWF vloženy ukázky letošních novinek mincovních dopisů.

26.10.2017

Opět přidáno větší množství položek Polska - najdete v Evropa-Polsko.

25.10.2017

V horním nabídkovém řádku v Zajímavém info - Novinky ze světa, je přidán článek o společném vydání Grónska a TAAF. V pravém sloupci v Novinkách je vložena informace o novém vydání  známek pro WWF - TRISTAN DA CUNHA. Během odpoledne bude přidáno mnoho položek známek, hlavně státy Afriky - Mozambik, Liberia, Nyassa, Ruanda, Etiopie, Maroko  a dále větší množství položek Polska. Dále větší sestava Afriky ve dvou albech a sbírka ČSR I.

18.10.2017

Sestava spol.vydání Marie Terezie, známky Eritrea a pár listů známek protektorátu - mezi jinýma i přetisková emise. Vše najdete v patřičných rubrikách. Dnes ještě bude přidáno povídání o L.Hillovi - vynálezci známek (rubrika Zajímavé Info - Kdo je kdo.).

17.10.2017

V pravém sloupci v Novinkách přidány novinky známek ČP, v horním menu ZZ+OH dán článek Eritrea,přidány položky známek v Afrika,Jižní Amerika, Ceylon a další - najdete v patřičných rubrikách.Dále přidána pěkná sbírka protektorátu B.und M.

10.10.2017

Přidány další položky Jižní Afriky a materiály ke křtu známek ZOO II. v Chomutově (rubrika ČR, nebo celistvosti-pamětní listy).

08.10.2017

Přidáno několik menších sestav Jižní Afriky a Jihozápadní Afrika. V rrubrice ZZ+OH přidán článek Oranžský stát.

07.10.2017

V hlavní nabídce "Zajímavé info" přidána podsložka "Významné osobnosti" a to hlavně z oboru sběratelství.V akční nabídce sestava 10kg fil.materiálu.

06.10.2017

Přidány další pohledy v místopisu.Na BLOGU zveřejněn nový Newsletter. V rubrice WWF přidány další novinky.

04.10.2017

Přidáno 25 položek příroda a sport, hlavně Bulharsko, státy Afriky, ExSSSR. Něco je v Nových položkách, většina přímo v patřičných rubrikách. Rubrika Celistvosti rozdělena na několik částí a přidány sestavy CDV a pohledů Prahy.

03.10.2017

V sekci ZZ+OH přidán článek Země královny Maud.

01.10.2017

V pravém sloupci v Novinkách je v rubrice Vlastní známky přidáno mnoho zajímavých informací k vydání vlastních známek M.Richterové. V nabídce "zajímavé info" v rubrice Novinky ze světa, je přidána informace o nových tématických známkách z Kuby.

27.09.2017

Přidáno nové vydání známek v sekci pro WWF (pravý sloupek Novinky) a dva sešitky nového vydání vlastních známek od výtvarnice  Mariny Richterové (pravý sloupek Novinky-vlastní známky).

26.09.2017

Přidáno větší množství známek ČSR II, hlavně příroda. Dále Maďarsko, Albánie, Švýcarsko a taky nějaké pohlednice ze Šumavy. Vše najdete v patřičných rubrikách.

24.09.2017

V hlavní nabídkové liště "" Zajímavé info" je  přidán článek o vyhodnocení nejkrásnější známky na téma EUROPA 2017 a v ZZ+OH článek o historickém území ASIR a známkách pro něj vydaných. Přidány taky položky v nabídce Pohlednice.

22.09.2017

Rubrika ZZ+OH přidán článek o ZZ Buchara.

21.09.2017

V hlavní nabídkové liště v rubrice ZZ+OH... přidán velmi zajímavý článek s názvem "Precancels USA" - předem znehodnocené (orazítkované) známky. Bohatá fotodokumentace.

20.09.2017

V rubrice Zajímavé info v horní nabídkové liště je přidán článek o společném vydání k výročí narození Marie Terezie a v Novinkách nové známky ČP.

18.09.2017

V Novinkách v pravém sloupci  v rubrice WWF přidáno vydání Tokelau-koráli a je vytvořena další složka s názvem Informace z MERKUR REVUE. Taky jsem dnes v hlavní nabídkové liště předělal rubriku  Odborné články na rubriku ZZ + OH + Téma. Tato rubrika bude postupně naplňována články a informacemi ze sběratelských oborů "Známkové země", OH , Témata příroda atd. Stačí si jen rubriku rozkliknout. Musíte mít ale trpělivost. Materiálu je dost, ale času málo a tak její naplnění bude chvíli trvat.

06.09.2017

V rubrice "Vlastní známky" je ukázka TL vlastních známek ČP, na téma "Historické poštovní štíty".

03.09.2017

V hlavní nabídce v "Zajímavé info"-rubrika Novinky ze světa, je přidán článek o známkách s tématikou zatmění Slunce.V nabídce filatelie pak přidány v patřičných oddílech známky Kuby a Zanzibar.

28.08.2017

Ve složce Jugoslávie přidány zajímavé položky Černé Hory a Srbska, dále přidány pěkné položky Rakouska, Španělska, Vatikánu a Holandska.Některé jsou umístěny v akčních a v nových položkách, ale většina přímo v jednotlivých kategoriích. Dále v pravém sloupci v novinkách je přidána poslední aktualizace v používání R-nálepek a Apostů.

26.08.2017

V nabídce Filatelie vytvořena nová složka pro Jugoslávii a s ní související státy a vloženy položky Jugoslávie.

25.08.2017

V horním nabídkovém řádku na BLOGU přidán článek o PERFINECH.

15.08.2017

V Novinkách v pravém sloupci je aktualizovaný plán emisí ČP na rok 2017.

12.08.2017

V rubrice zajímavé info přidány články o známkových novinkách ve světě.

11.08.2017

Přidány malé sestava Izraele a Dánska. Z těchto sestav je možno objednat i jednotlivé položky - MOJ.

08.08.2017

Přidána sbírka a série Guinea Ecuatorial (Rovníková Guinea), Togo a katalogy Afriky. Vše najdete v patřičných kategoriích.

07.08.2017

Přidány položky Afriky a Izraele.

05.08.2017

Přidány položky Egypt, Alžír,Japonsko a zajímavosti ku staroindickým feudálním státům-katalog na stampworldu. Článek umístěn v hlavní nabídce v "Zajímavé info".

04.08.2017

Přidány položky Madagaskaru, Belgické Kongo a v akční nabídce sbírka D.Reich.

02.08.2017

Přidány položky WWF, Rakouska, Ned.Indie.

30.07.2017

V hlavní nabídce v rubrice "Zajímavé info" je přidána složka  "Známkové novinky ve světě". Dnes informace o výročí Jánose Aranyho a Heinze Sielmanna. Dále přidány další položky v nabídce známek a to D.Reich a Rakousko.Známky jsou umístěny přímo do patřičných rubrik.

26.07.2017

V pravém sloupci v Novinkách v rubrice SSCNP jsou přidány nové pamětní tisky, CDV atd. Je zde taky informace k významnému životnímu jubileu našeho vynikajícího grafika a ilustrátora p.RNDr.Adolfa Absolona. Přidány další položky v nabídce známek, některé v Nových položkách a další přímo v patřičných rubrikách.

25.07.2017

V pravém sloupci v Novinkách je vyobrazení nových vlastních známek pivovaru Bernard a dále nové číslo Newslletru PTC Praha. Zároveň na konci pravého sloupce najdete vyhodnocení naší ankety a zahájení nové.Také během dneška a zítřka bude přidáno větší množství položek v nabídce fil.materiálu.

07.07.2017

Přidány položky v Rumunsku, Slovensku, sestava známek v několika albech.

03.07.2017

Přidány položky Skandinávie, Estonska, ČSR I.

02.07.2017

Pravý sloupec "Novinky ČP", přidány ukázky posledních známkových novinek.

01.07.2017

Přidána sbírka ČSR II., položky Černé Hory, Bosny-Hercegoviny a další. Dále v rubrice WWF v pravém sloupci, jsou novinky z vydání Sierra Leona.

12.06.2017

V rubrice Nové položky a  Filatelie - ČSR II. a ČR jsou přidány zajímavé položky za výhodné ceny. Např. "Prádlo", Sv.Vojtěch , sestavy soutisků ZOO, psi  a další. Každý den jsou přidávány další položky.

06.06.2017

Přidány položky známek OSN Vídeň a New York. Např. PL vlajky.

05.06.2017

Přidány položky ve skupině Švýcarsko, vydání pro různé světové organizace, ČSR II, ČR a další.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Známkové novinky ČR - 2017.

17.10.2017

Říjnové novinky zde předvedu jen pro ukázku a úplnost. Jsou podrobně popsány ve Filatelii. Pokud by někdo měl nějaký dotaz, tak napište.

Známkový sešitek "Půlstoletí s Cimrmanem", známkový sešitek "200 let poštovní schránky".

Známka s názvem Rodina.

17.9.2017

Měsíc září byl pro známkovou tvorbu ČP bohatý a pro sběratele taky. Myslím finančně.Ale čekají nás ještě mnohé horší měsíce a tak si nebudeme stěžovat. A navíc, dostali jsme krásný dárek v podobě aršíku ZOO II. Podívejme se tedy co vše jsme získali.

Osvědčeni autoři manželé Knotkovi a rytec M.Srb opět nezklamali a aršík ZOO II. bude ozdobou sbírek. Krom aršíku byly ještě vydány 4 ks CM a 4 ks FDC. Vše v perfektním provedení.

Na skenu jsou další čtyři známky vydané v září. Prvá "Odbojová skupina TŘI KRÁLOVÉ", ke které bylo taky vydáno FDC.

Druhá - 100 let "Spolku českých umělců a grafiků HOLLAR".

Třetí - každý filatelista jistě pozná o co jde.Tato známá rarita, jejíž vyobrazení je tématem na české známce, se jistě stane velmi vyhledávanou.

Čtvrtá - příležitostná známka propagující  poštu PARTNER.

V edici technické památky  vyšla známka a známkový sešitek "Veřejné plynové osvětlení ulic-170 let". V sešitkové úpravě je 8 známek + 4 kupony( 2 x 2).

02.07.2017

Známkových novinek v měsíci červnu bylo taky dost. Tak je nyní představím.

21.6.2017 vyšly zatím poslední tři známky letošního roku. Další budou následovat až v září.

Jako prvá zde uvedená je "Kostel nanebevzetí panny Marie v Mostě". U příležitosti vydání této známky proběhl v Mostě i její křest. Druhá, k příležitosti výstavy PRAGA 2018, s tématem "Potrubní pošta PRAHA". Třetí pak "Moravské zemské muzeum v Brně".


7.6.2017 nám v tématu osobnosti přibyly další tři postavy a to známka s vyobrazením

Heliodora Píky a známka s Josefem Kainarem. Jako třetí pak v aršíkovém vydání architekt Jože Plečnik.11.04.2017

A co nám ve filatelii přinese Máj - lásky čas ? Bude toho dost a to hlavně na naši kapsu. Takže nyní přehled květnových novinek.

03.05.2017

EUROPA: Hrad a zámek Frýdlant. Vychází v TL po šesti kusech, k tomu pěkně provedené FDC. Autor:J.Kavan, rytec:V.Fajt.

 

Osobnosti: Marie Terezie. Provedení 4 UTL, hodnota známky 32.-Kč.Autor: J.Ulrich, rytec: M.Ondráček. K tomu, jako vždy, FDC.Názor na něj nechám na Vás. Mně připadá poněkud, mírně řečeno,zvláštní.

 

Osobnosti: Věra Čáslavská, vydání v padesátikusovém archu, hodnota 16.-Kč. Autor: Z.Netopil, rytec: B.Šneider. Klasické pěkné provedení portrétové známky a k tomu na FDC "živá"  ukázka cviku na kladině.

17.5.2017

75.výročí operace ANTHROPOID. Aršíkové vydání s jednou známkou 46.-Kč a spodním kuponem. Autor: K.Zeman, rytec: J.Tvrdoň.

 

Pražský hrad - Paolo Veronese:sv.Kateřina s andělem.Provedení UTL se čtyřmi známkami - soutisk 2x2 zn.-vícebarevná a černobílá.

Rytec: M.Ondráček. Krásné provedení známek a taky krásné provedení FDC. PL i FDC se jistě stane další ozdobou našich sbírek.


30.03.2017

Dne 5.4. vydává ČP další dvě známky. Ze série "Krásy naší vlasti" - Porta Bohemica  a známku k 80.výročí letiště Praha.

Porta Bohemica vyšla  v úpravě PL s 8ks známek, nominál známky 20.-Kč. V pravo vidíte FDC - 36.-Kč. Číslo známky 0920.

Známka k 80.výročí "Letiště Praha".

Známka + FDC. Číslo známky 0921.


22.02.2017

Změna v provedení FDC.


 

19.02.2017

15.2. vyšly další dvě známky z vydání historické dopravní prostředky a to "Poštovní autobus" a " Vagón poštovní ambulance".Byly vydány v  atraktivním šachovnicovém uspořádání, takže pro sběratele je zde opět možnost vytváření mnohých zajímavých kombinací. Zároveň s nimi byly vydány i CM, které vidíte na následujícím obrázku. Známky i CM jsou kvalitně provedeny.

Novoročenka ČP.

ČP vydala vlastní novoroční přání v podobě skládačky. Uvnitř je nalepena známka s kupony z loňského aršíku Karel IV. Na předním díle skládačky je průřez, takže známka je vidět i při nerozevřené skládačce. Novoročenka byla zasílána vedoucím pracovníkům poštovních úřadů. K tomu byla použita i zvláštní poštovní obálka. Obě tyto věci byly vydány ve dvou provedeních a to na bílém a na žlutém papíru. Jistě budou zajímavým doplněním našich sbírek, ale taky jistě budou velmi těžko k sehnání.

 

 

20.1.2017

Korunovační klenoty - propagace výstavy PRAGA 2018.

Je to prvá naše známka, propagující chystanou světovou výstavu známek PRAGA 2018. Vyšla jako samolepicí v sešitkové úpravě, podle návrhu manželů Knotkových. Hodnota "E", kat.č. 915. A již jména tvůrců mluví sama za sebe .Známka je nádherná ve všech směrech  a taky zdařilá je i FDC. Zde ji vidíte v plné kráse.

Historické dopravní prostředky - AERO A-14 ČSA.

Další známka z edice historických dopravních prostředků. Vyšla v hodnotě 32.-Kč, v archovém vydání. Se známkou byly vydány i FDC a CM.

V ten samý den vyšla ještě další známka, a to

Tradice české zn.tvorby - Oldřich Pošmurný.

Uspořádání známek a kuponů v sešitkovémvydání.